Инсталиране на програми в Linux

Инсталиране на Adobe Reader за CentOS/ Red Hat 6.7 - за x86_64/ 32 битови операционни системи :

cd /
cd tmp
wget http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
yum localinstall AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
yum install nspluginwrapper.i686 libcanberra-gtk2.i686 gtk2-engines.i686 PackageKit-gtk-module.i686


Инсталиране на Flash Player за Ubuntu 16.04 - тествал съм го за 64 битова операционна система :
sudo apt-get install flashplugin-installer
Трябва да се рестартира на браузера.


Инсталиране на Flash Player за CentOS 7/ Red Hat 6.7
yum info flash-plugin
rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
yum check-update
Изпълнява се един от двата реда, за CentOS e първия ред:

yum install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl      # for CentOS 6, 7
dnf install flash-plugin alsa-plugins-pulseaudio libcurl      # for Fedora 24


Ako само четем, но не може да се записваме върху USB-flash памет:
    За да можем да виждим името на устройството пишем: (моето е sdb1);
mount
След това пишем:
mount -o remount -w /dev/sdb1
Пишем -w (write) за да можем да записваме върху USB;


Ако искаме да добавим към бар менюто икони в Centos7
    Първо трябва да отидете в папката /usr/share/applications. Копирате някоя програма и я пействате (paste) на Desktop-а. Това може да се осъществи от иконата на десктопа home, след това от лявата страна търсите: Computer, от дясно би трябвало да се покаже папката usr-->share --> applications.
След това в терминалния прозорец пишем:
yum install gnome-shell-browser-plugin
Отиваме в сайта: https://extensions.gnome.org
Сваляме: Download and Install Frippery Panel Favorites
и добавяме отметка On. Иконите от Desktop ще се появат в menu bar-a
Mеню бар Fedora 24
sudo yum install plasma-widget-menubar
. . . . . . ......

Благодара за вниманието Ви !