Виртуализация

                      ·  Какво е виртуализация

                      ·  Виртуализацията на мрежовите функции: NFV (Network Functions Virtualization)

                      ·  Софтуерно дефинирани мрежи: SDN (Software-Defined Networking)

                      ·  Протокол OpenFlow

                      ·  Виртуален комутатор - (OVS) Open vSwitch

                      ·   Open source SDN Controller - Floodlight   masiv

                      ·  Модулна платформа с отворен код - (ODL) OpenDaylight

                      ·  Платформа с отворен код OPNFV (Open Platform for Network Functions Virtualization)

                      ·  Отворена платформа за виртуалзация - OpenStack

                      ·  Хипервайзори Virtualbox, KVM (Kernel-based Virtual Machine)

                      ·  Платформа с отворен код Docker

                      ·  Виртуална .......

                      ·  Сайтове развиващи Open Source проекти за виртуализация