Сайтове развиващи Open Source проекти за виртуализация


           Пояснение: Дата*: - Сайтът е бил достъпен към тази дата.

- Изчерпателен сайт-блог за виртуализацията - български език от 2010 г. Автор Георги Петров. Дата*: 01.09.2016 г.

- Основни понятия за виртуализация - анг. език. Дата*: 01.09.2016 г.

- Сайт за виртуализация - руски език. Дата*:01.09.2016 г.

- Статия за виртуализация - български език от май 2013 г. Дата*: 01.09.2016 г.

- Статия за виртуализация на мрежовите ресурси - български език от май 2011 г. Дата*: 01.09.2016 г.


Сайтове за SDN (Software-Defined Networking)

- Основния сайт - англ. език

- Сайт на Open Networking Foundation - SDN, OPENFLOW, Open Source SDN (OSSDN) англ. език

- Основен сайт с ресурси от създателите на SDN - Martin Casado - анг. език. Дата*: 09.09.2016 г.

- Руски сайт за основни понятия - руски език. Дата*: 09.09.2016 г.

- Презентация на тема: SDN и OpenFlow - формат: pdf, анг. език. от 2011 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Презентация на тема: SDN, OpenFlow и Virtual Network - формат: pdf, анг. език. от 2016 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Детайлно обяснение на SDN-NFV Reference Architecture - формат: pdf, 220 стр, анг. език. от 2016 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Обяснение на SDN Architecture 1.1- формат: pdf, 59 стр, анг. език. от 2016 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Обяснение на SDN Architecture 1.0 - формат: pdf, 68 стр, анг. език. от 2014 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Анализна SDN OpenFlow... - формат: pdf, 74 стр, анг. език. от 2013 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- OpenFlow-enabled SDN and NFV - формат: pdf, 12 стр, анг. език. от 2014 г. Дата*: 09.09.2016 г.

- Framework for SDN - анг. език. от 2012 г. Дата*: 09.09.2016 г.


Сайтове развиващи Open vSwitch (OVS)

- What is Open vSwitch англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- Open vSwitch Advanced Features англ. език.

- Underneath OpenStack Quantum: Software Defined Networking with Open vSwitch от 04.2013 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- KVM and OpenVSwitch on Centos 6.3 Minimal от 19.09 2012 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- supercomputing.caltech.edu/blog/index.php/welcome от 05. 2016 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- Mininet and Open vSwitch on CentOS 7 от 09 2014 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- How to install and configure OVS virtual switch on CentOS 7 or RED HAT 7 host with KVM от 14.09. 2016 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- Create a Learning Switch от 16.11. 2016 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- Open vSwitch. Цикл статей Switch от 12. 2013 г. руски език. Дата*: 25.01.2017 г.

-Установка OpenvSwitch в CentOS 7 от 03. 2016 г. руски език. Дата*: 25.01.2017 г.

- ONF Technical Library — библиотека със статии англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.

- Control a Slice of a real Network от 05. 2014 г. англ. език. Дата*: 25.01.2017 г.


Благодаря за вниманието Ви !