дата: 01.09.2016 г.

OPNFV - Open Platform for Network Functions Virtualization
(Отворена платформа за тестване и съвместимост на виртуални мрежови функции създадени от различи разрабодчици)

     OPNFV (Open Platform for Network Functions Virtualization) – бързо развиваща се високопроизводителна цялостна платформа с отворен код, която служи за ускорено въвеждането на NFV решения.
През септември 2014 г. фондацията Linux Foundation (сдружение за свободен обмен на код) създава платформа с отворен код OPNFV (Open Platform for Network Functions Virtualization), която e предназначена за провеждане на тестове за съвместимост на NFV продукти и услуги създадени от различни производители. Целта е да се стимулират обществата разработващи проекти с отворен код, да създават на NFV решения, който да работят съвместно на стандартна NFV платформа.
   OPNFV работи съвместно с организациите, дефиниращи стандарти (в т.ч. ETSI’s NFV ISG, SDOs), за управление прилагането на отворения стандарт в NFV платформи. Първата версия на OPNFV платформа излиза на 4 юни 2015 г. Под кодовото название „Arno” и не е предназначена да се използва в реалната среда (production), а само в тестова. Втората версия излезе 25 февруари 2016 г. под името „Brahmaputra” и според създателите й е готова за лабораторни тестове. Водещите компании създадоха лаборатории за тестване на виртуалните мрежови функции на платформата OPNFV „Brahmaputra”, където разработчиците могат да тестват свойте решения,a трета версия наречена „Colorado” се появи на 26 сепември 2016г..
   Използването на отворена платформа, поддържаща съвместимост на различни Open Source продукти, ще позволи ускореното въвеждане на иновациите и адаптирането на мрежата в реално време към потребителските услуги.
Компаниите, който внедряват програмните платформи, ще се развиват с по-бързи темпове, ще разширяват своята дейност и ще завземат все по-голям пазарен дял. По този начин се очаква дa се подобри качеството на NFV услугите, да бъдат лесни за достъп и обслужване, да се увеличи производителността, надеждността и ефективното изпллзване на наличните ресурси. Да се ускори внедряването на готовите бизнес NFV решения.Благодаря за вниманието Ви !